Placeholder

Дарения за Виртуален музей PELSA

По инициатива на PELSA Пловдив стартира изграждането на виртуален музей на Училището  - наричано Английска езикова гимназия "Георги Кирков", ЕСПУ с преподаване на западни езици "Георги Кирков", Езикова гимназия "Пловдив" или просто - ЕГ-то. Нашето желание е той да се превърне в достъпно за всеки място, където ще съхраним и пазим историята на Гимназията.

$
Personal Info

Donation Total: $0