Placeholder

Дарения за Гимназията

Обща кампания за събиране на средства за ЕГ Пловдив. Всички средства дарени чрез тази кампания ще бъдат внесени в основния фонд за дарения на Фондация PELSA и ще бъдат изразходвани по предварително одобрени проекти на Училището.

Ако имате конкретни изисквания за това как дарението ви да бъде използвано моля опишете ги във формата за дарение. Фондация PELSA се съобразява с желанието ви и осигурява пълна прозрачност при използване на всички дарения.

$

Custom Amount

Personal Info

Donation Total: $25